• Genetyka zwierząt w teorii i praktyce

45.00 -33% 30.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 3-5 dni roboczych
Cena przesyłki 12
Paczkomaty InPost 12
InPost Kurier 14
Kurier DPD 17.5
Poczta Polska 19
Dostępność 3 szt.
ISBN 9788375835649

Podręcznik jest przeznaczony zarówno dla studentów wszystkich kierunków studiów, na których znajomość podstaw genetyki zwierząt jest konieczna, jak i osób zainteresowanych poznaniem zagadnień związanych z genetyką zwierząt. 
Podręcznik jest podzielony na wstęp i dziewięć rozdziałów, z których każdy składa się z dwóch części - obszernej części teoretycznej i części praktycznej (przykłady i zadania). Na zakończenie każdego rozdziału prezentowanego Czytelnikom tej publikacji podano najważniejsze, zdaniem autorów, pozycje piśmiennictwa z zakresu omawianych zagadnień. Autorzy skupili się w niniejszym opracowaniu nie tylko na elementach podstaw genetyki klasycznej, ale przedstawili najbardziej aktualne informacje dotyczące umaszczenia zwierząt, dziedziczenia grup krwi, a także chorób genetycznych wad wrodzonych u zwierząt. Zamieścili także unikatowe informacje dotyczące zagadnień cytogenetyki oraz mapowania genetycznego. Dwa ostatnie rozdziały zawierają podstawowe informacje o rodowodach, spokrewnieniu i inbredzie, a także wstęp do genetyki populacji. 
Do napisania tego podręcznika i ostatecznego jego kształtu przyczyniło się nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia prac badawczych i dydaktyki. Doświadczenie to pozwoliło na kompleksowe ujęcie i powiązanie teorii z praktyką 
Autorzy

 

Autorzy: Nowak Zuzanna 
Format: 170x240 
Objętość: 208 
Oprawa: Miękka 
Rok wydania: 2015 
1. Pojęcie genu, mutacje genowe  
1.1. Budowa genu u Procaryota i Eucaryota i wynikające z tego różnice  
1.1.1. Transkrypcja  
1.1.2. Translacja  
1.2. Mutacje  

2. Podziały komórkowe. Chromosomy 
2.1. Mitoza  
2.2. Informacje o chromosomach wybranych gatunków  
2.2.1. Bydło domowe Bos taurus 2n = 60, XY 
2.2.2. Owca domowa Ovis aries 2n = 54, XY 
2.2.3. Inne parzystokopytne  
2.2.4. Koniowate 
2.2.5. Świnia domowa Sus scrofa dom. L. 2n = 38, XY  
2.2.6. Chromosomy ptaków  
2.3. Chromosomy płci  
2.4 Chromosomy aktywne transkrypcyjnie 
2.4.1. Chromosomy politeniczne  
2.4.2. Chromosomy szczoteczkowe  
2.5. Podstawowe metody barwienia chromosomów 
2.5.1. Barwienie konwencjonalne 
2.5.2. Barwienia różnicujące 
2.5.2.1. Prążki G  
2.5.2.2. Prążki R (metoda RBA)  
2.5.2.3. Prążki C (metoda CBG)  
2.5.2.4. Oznaczanie rejonów jąderkotwórczych – NOR  
2.5.3. Barwienia fluorochromami  
2.5.3.1. Podstawowe fluorochromy 
2.5.3.2. Metoda FISH (Fluorescence In Situ Hybridyzation)  
2.6. Mejoza 
2.6.1. Profaza  
2.6.2. Metafaza I 
2.6.3. Anafaza I 
2.6.4. Telofaza I i pozostałe etapy mejozy  
2.7. Mutacje chromosomowe  
2.7.1. Duplikacje i delecje 
2.7.2. Inwersje  
2.7.3. Translokacje  
2.8. Mutacje genomowe 
2.8.1. Poliploidie  
2.8.2. Aneuploidie 
2.9. Prawa Mendla w świetle zasad podziału komórki  
2.9.1. Realizacja praw Mendla w czasie podziału mejotycznego  
2.9.2. Odstępstwa od praw Mendla 

3. Dziedziczenie Mendlowskie  
3.1. Współdziałanie alleliczne  
3.1.1. Dominacja całkowita  
3.1.2. Dominacja niepełna (dziedziczenie pośrednie)  
3.1.3. Kodominacja  
3.1.4. Naddominowanie 
3.1.5. Współdziałanie addytywne  
3.1.6. Plejotropia 
3.2. Niezależne dziedziczenie cech  
3.2.1. Proporcje fenotypów w krzyżówkach wielocechowych  
3.2.2. Testowanie hipotezy o zgodności z rozkładem teoretycznym  
3.3. Współdziałanie niealleliczne 
3.3.1. Współdziałanie komplementarne (dopełniające)  
3.3.2. Współdziałanie dopełniające kumulatywne  
3.3.3. Epistaza  
3.3.3.1. Epistaza dominująca  
3.3.3.2. Epistaza recesywna 
3.3.3.3. Epistaza podwójna recesywna  
3.3.3.4. Epistaza podwójna dominująca  
3.3.3.5. Epistaza dominująca, niepełna, letalna  
3.3.3.6. Epistaza sprzężona z płcią  
3.3.4. Addytywne (sumujące) działanie genów 
3.3.4.1. Poligeniczne uwarunkowanie cech ilościowych 
3.3.4.2. Geny modyfikujące (modyfikatory)  

4. Dziedziczenie i determinacja płci  
4.1. Genetyczne podstawy determinacji płci  
4.2. Cechy sprzężone z płcią  
4.3. Cechy związane z płcią i ograniczone płcią 
Literatura do rozdziału 4  
Zadania do rozdziału 4  
Odpowiedzi do zadań  

5. Markery genetyczne w hodowli zwierząt i allele wielokrotne 
5.1. Wybrane przykłady grup krwi u zwierząt  
5.2. Przykład polimorfizmu grup krwi i białek surowicy krwi u koni  
5.3. Sekwencje mikrosatelitarne  
5.4. Umaszczenie zwierząt  
5.5. Podstawowe geny warunkujące barwę włosa 
5.5.1. Locus Tyrp1 (inaczej B) 
5.5.2. Locus nonagouti (A)  
5.5.3. Locus E – extension 
5.5.4. Locus D – dilution  
5.5.5. Locus S (receptor endoteliny typu B – Ednrbs)  
5.5.6. Locus W (Dominant White Spotting)  
5.6. Skutki mutacji w genach warunkujących umaszczenie u zwierząt . 

6. Mapowanie genów  
6.1. Zjawisko rekombinacji 
6.2. Sprzężenie genów  
6.3. Metody obliczania sprzężeń między genami 
6.3.1. Krzyżówka dwupunktowa 
6.3.2. Krzyżówka trzypunktowa 
6.3.3. Określanie sprzężeń metodą statystyczną  
6.4. Tworzenie map genetycznych 

7. Wady wrodzone 
7.1. Podział i przyczyny wad wrodzonych  
7.2. Wady wrodzone uwarunkowane mutacjami genów  
7.3. Wady spowodowane mutacjami chromosomowymi  
7.4. Eliminacja wad wrodzonych  
7.4.1. Testowanie nosicielstwa genów recesywnych 
7.4.2. Diagnostyka cytogenetyczna 
7.4.3. Diagnostyka molekularna  

8. Struktura genetyczna populacji  
8.1. Frekwencja genów i genotypów – cechy uwarunkowane jedną parą alleli 
8.2. Frekwencja genów i genotypów – allele wielokrotne 
8.3. Frekwencja genów i genotypów – dwie lub więcej cech jednocześnie 
8.4. Frekwencja genów i genotypów – cechy sprzężone z płcią 

9. Spokrewnienie i inbred 
9.1. Rodowód
9.2. Obliczanie spokrewnienia i inbredu 
9.3. Spokrewnienie w linii prostej i linii bocznej 
9.3.1. Spokrewnienie w linii prostej 
9.3.2. Spokrewnienie w linii bocznej 
9.3.3. Średnie spokrewnienie w stadzie