• Kondycja krów w okresie okołoporodowym a poziom wybranych parametrów krwi i płodności

32.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 2-5 dni roboczych
Cena przesyłki 12
Paczkomaty InPost 12
InPost Kurier 14
Poczta Polska 19
Kurier DHL 19
Dostępność 5 szt.
ISBN 9788360574935

Okres okołoporodowy i wczesnej laktacji, tj. pierwszych 30 dni po porodzie, jest szczególnie krytyczny u bydła mlecznego. Problemy w tym czasie mogą ujawniać się w postaci szeregu zaburzeń, które zostały określone przez Sommera [cyt. za Jaśkowski 1982] mianem Zespołu poporodowego. Pojawiające się nieprawidłowości są następstwem niekorzystnego wpływu środowiska, zwłaszcza nieprawidłowego żywienia i utrzymania krów w zawansowanej ciąży.
W stadach krów wysokomlecznych nieodzowna stała się systematyczna kontrola rezerw energetycznych mająca na celu kontrolę prawidłowości żywienia. Krowy wysoko wydajne wymagają: lepszych warunków utrzymania, lepszej opieki, precyzyjnego bilansowania dawek pokarmowych oraz swoistej profilaktyki r& oacute;żnych chorób. Przy rosnącej wciąż wydajności mlecznej pogłębia się problem związany ze zbilansowaniem dawki pokarmowej. Wszelkie uchybienia, a więc nadmiar lub niedobór składników pokarmowych, negatywnie wpływają m.in. na zdrowie krów, ich rozrodczość oraz potencjał produkcyjny. Zaburzenia w gospodarce energetycznej są główną przyczyną problemów okołoporodowych. Związane są one z rozpoczynającą się laktacją, ograniczonym wówczas apetytem, co prowadzi do trudności ze zbilansowaniem i pełnym pokryciem zapotrzebowania na podstawowe składniki pokarmowe. Obserwuje się coraz więcej strat spowodowanych zaburzeniami metabolicznymi w okresie okołoporodowym, co prowadzi do eliminacji z dalszego chowu od 15 do ponad 40% krów ze stad wysokomlecznych [Studziński i wsp. 2003]. Według Parkera [1989] i Rodenburga [1992] przyczynami złego bilansu energetycznego są również: zła jakość skarmianych pasz, utrzymywanie zwierząt w niekorzystnych warunkach, choroby. Początek laktacji łączy się ze szczególnym obciążeniem dla wysoko wydajnych krów. Około 40% mleka z całej laktacji uzyskuje się w pierwszych trzech miesiącach po porodzie. Ma to miejsce jeszcze przed możliwością pobrania przez krowę paszy pokrywającej jej zapotrzebowanie produkcyjne [Beever i wsp. 1998].
Poród i rozpoczynająca się laktacja stanowi duże obciążenie dla organizmu krowy, zmienia się jej metabolizm, zwiększa się podatność na zachorowania [Gearhart i wsp. 1990]. Organizm przechodzi z procesów anabolicznych (ciąża i zasuszenie) na przemiany z przewagą katabolizmu. Krowy mleczne po poporodzie, ze względu na ujemny bilans energetyczny, osłabiony apetyt i wzrastającą wydajność są podatniejsze na różne choroby niż w innych okresach produkcji. Jest to okres sprzyjający szczególnie zaburzeniom metabolicznym. Zaburzenia te określane są w literaturze jako Zespół nadmiernej mobilizacji tłuszczu (ZNMT), Zespół tłustej krowy (FCS), Zespół stłuszczonej wątroby i nerek [Raoofi i wsp. 2001].

  • Autorzy: Maciej Adamski
  • Format: 17.0x24.0cm
  • Objętość: 93
  • Oprawa: Miękka
  • Rok wydania: 2010
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

1. WSTĘP

2. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

2.1. Punktowa ocena kondycji

2.2. Procentowa zawartość białka, tłuszczu i wody w organizmie krowy

2.3. Mobilizacja rezerw energetycznych krowy

2.3.1. Zespół nadmiernej mobilizacji tłuszczu

2.4. Karbamoilotransferaza omitynowa

2.5. Aspekt produkcyjno-hodowlany

2.6. Żywienie

3. CEL BADAŃ

4. MATERIAŁ I METODY

4.1. Metody oceny

5. ZAKRES BADAŃ

6. WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

6.1. Analiza kondycji

6.1.1. Kondycja ciała krów w stadzie A

6.1.2. Kondycja ciała krów w stadzie B

6.2. Weryfikacja punktowej oceny kondycji metodą rozcieńczeń mocznika

6.2.1. BCS a poziom tłuszczu

6.3. Analiza wybranych parametrów biochemicznych w surowicy krwi bydła

6.3.1. Analiza aktywności wybranych enzymów i stężenia bilirubiny całkowitej

6.3.2. Analiza stężenia białka całkowitego, albumin, glukozy i kwasu p-HM

6.3.3. Określenie zależności pomiędzy aktywnością wybranych parametrów biochemicznych surowicy krwi, w aspekcie różnej kondycji

6.4. Analiza okresu okołoporodowego

6.4.1. Skala trudności porodu a indeks zacieleń

6.4.2. Wskaźniki okresu okołoporodowego

6.4.3. Stosunek tłuszczowo-białkowy mleka z pierwszego próbnego udoju

6.4.4. Wybrane parametry charakterystyki nowo narodzonych cielą!

6.4.5. Szacowanie poziomu wybranych parametrów okołoporodowych na podstawie kondycji krów okresie zasuszenia

7. WNIOSKI

8. PIŚMIENNICTWO