• Mięsne użytkowanie bydła

Brak towaru
80.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 3-5 dni roboczych
Cena przesyłki 12
Paczkomaty InPost 12
InPost Kurier 14
Kurier DPD 17.5
Poczta Polska 19
Dostępność 0 szt.
ISBN 9788375837919

Autor: pod redakcją Tomasza Przysuchy, Marcina Gołębiewskiego, Jana Slósarza
Wydawca: SGGW
Rok wydania: 2018
Wydanie: I
Stron: 495

 

Zakres tematyczny tego opracowania dotyczy szeroko rozumianego użytkowania mięsnego bydła, niezależnie od typu użytkowego. Podręcznik ten jest adresowany do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych mięsnym użytkowaniem bydła. W naszym przekonaniu będzie on również przydatny dla studentów, specjalistów do spraw hodowli, administracji hodowlanej i samych hodowców. Znaczna część opracowania (siedem z piętnastu rozdziałów) jest poświęcona hodowli bydła mięsnego. Szczególnie ta część ma charakter bardziej praktyczny i informacyjno doradczy, niezbędny dla hodowców bydła mięsnego.
Tu hodowcy znajdą wiele informacji, praktycznych uwag i wskazówek dotyczących rozrodu, odchowu cieląt, żywienia poszczególnych grup technologicznych oraz gospodarki paszowej, systemów utrzymania i towarzyszącej im infrastrukturze. W ramach szerokiego spektrum tematycznego znalazły się takie zagadnienia, jak: bioasekuracja w stadzie bydła, chów w warunkach ekologicznych oraz wpływ hodowli bydła (szczególnie mięsnego) na środowisko naturalne, których znajomość jest niezbędna w nowoczesnej hodowli.
Z przedmowy

I. RYNEK WOŁOWINY NA ŚWIECIE I W POLSCE
 1. Produkcja żywca i mięsa wołowego
 2. Handel żywcem i mięsem wołowym
 3. Preferencje konsumenckie i konsumpcja różnych gatunków mięsa
II. POKRÓJ BYDŁA
 1. Nazwy partii ciała
 2. Określenie masy ciała
 3. Pomiary ciała
 4. Ocena typu i budowy ciała
III. RASY BYDŁA MIĘSNEGO
 1. Brytyjskie
 2. Francuskie
 3. Włoskie
 4. Szwajcarskie/niemieckie
 5. Belgijskie
 6. Japońskie
 7. Amerykańskie
IV. GENETYKA I PRACA HODOWLANA
 1. Determinacja cech jakościowych i ilościowych
 2. Doskonalenie genetyczne
 3. Metody pracy hodowlanej w stadzie
 4. Wybór rasy mięsnej
 5. Krzyżowanie towarowe
V. ROZRÓD BYDŁA MIĘSNEGO
 1. Budowa i fizjologia układu rozrodczego buhaja  
 2. Budowa i fizjologia układu rozrodczego krowy
 3. Systemy rozrodu
 4. Ciąża
 5. Poród
 6. Zachowanie mateczne 
 7. Mleczność matek
 8. Zapobieganie upadkom cieląt 
 9. Straty cieląt w okresie od urodzenia do odsadzenia 
 10. Powtórne krycie
 11. Wskaźniki rozrodu 
VI. ZACHOWANIE SIĘ BYDŁA I METODY POSTĘPOWANIA Z NIM
 1. Narządy zmysłów 
 2. Uczenie się i zapamiętywanie, inteligencja 
 3. Rytm dobowy i aktywność 
 4. Zachowania społeczne 
 5. Inne formy zachowania się
 6. Zachowania pastwiskowe
 7. Zachowania reprodukcyjne
 8. Zachowanie podczas ssania
 9. Relacje człowieka ze zwierzęciem
 10. Łatwość obsługi bydła              
 11. Dobrostan bydła
VII. OCENA UŻYTKOWNOŚCI MIĘSNEJ
 1. Ocena przydatności do opasu
 2. Poubojowa ocena wartości rzeźnej 
 3. Szczegółowa ocena wartości rzeźnej
VIII. PRZEDUBOJOWY OBRÓT BYDŁEM

IX. UBÓJ BYDŁA
 1. Ubój standardowy
 2. Ubój rytualny
X. JAKOŚĆ WOŁOWINY I JEJ UWARUNKOWANIA             
 1. Budowa
 2. Jakość odżywcza
 3. Dysekcja
 4. Skład chemiczny
 5. Rozbiór tuszy na wyręby
 6. Ocena jakości mięsa surowego
 7. Potencjał oksydacyjny i antyoksydacyjny tkanek
XI. ODCHÓW CIELĄT I MŁODZIEŻY PRZEZNACZONEJ NA OPAS  
 1. Wzrost i rozwój płodu
 2. Poród i postępowanie z noworodkiem
 3. Rozwój przewodu pokarmowego i funkcji trawiennych
 4. Żywienie siarą
 5. Żywienie w okresie pojenia mlekiem i preparatami mlekozastępczymi              
 6. Żywienie jałówek hodowlanych  
 7. Odchów jałówek ras mięsnych
 8. Zasady odsadzania cieląt od matek
XII. ŻYWIENIE BYDŁA I PLANOWANIE GOSPODARKI PASZOWEJ
 1. Podstawowa terminologia z zakresu żywienia bydła
 2. Ogólne zasady żywienia
 3. Ocena kondycji krów mięsnych
 4. Letnie żywienie stada podstawowego
 5. Zimowe żywienie krów
 6. Żywienie i odchów cieląt
 7. Żywienie jałówek         
 8. Żywienie opasów
 9. Żywienie buhajów rozpłodowych 
 10. Gospodarka paszowa 
 11. Organizacja i planowanie produkcji bydlęcej
 12. Organizacja bazy paszowej
XIII. BUDYNKI I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA
 1. Planowanie budynku dla bydła mięsnego
 2. System utrzymania krów z cielętami oraz młodzieży hodowlanej
 3. Porodówki
 4. Infrastruktura towarzysząca
XIV. BIOASEKURACJA W STADZIE BYDŁA MIĘSNEGO

XV.  CHÓW BYDŁA MIĘSNEGO W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH
 1. Rolnictwo ekologiczne w Polsce
 2. Innowacyjność rolnictwa ekologicznego
 3. Przepisy prawne  
 4. Zakres ekologicznego chowu
 5. Konwencja w produkcji zwierzęcej
 6. Żywienie
 7. Dobrostan zwierząt  
 8. System kontroli i certyfikacji  
 9. Ogólne zasady chowu zwierząt
 10. Wartości opasowa, rzeźna i zdrowotna wołowiny ze zwierząt z ekologicznego chowu  
XVI. CHÓW BYDŁA  A  ŚRODOWISKO NATURALNE
 1. Korzystny wpływ chowu bydła na środowisko naturalne
 2. Niekorzystny wpływ chowu bydła na środowisko naturalne
 3. Przeciwdziałanie niekorzystnemu wpływowi chowu bydła na środowisko naturalne