• Kategorie
  • Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju zielonych przestrzeni miejskich

29.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 2-5 dni roboczych
Cena przesyłki 12
Paczkomaty InPost 12
InPost Kurier 14
Poczta Polska 19
Kurier DHL 19
Dostępność 1 szt.
ISBN 9788382370935

Publikacja stanowi element dyskursu o wartości zielonych przestrzeni oraz zasobów wodnych w aglomeracjach aspirujących do statusu miast przyszłości. Uzmysławia istotę i znaczenie wyceny zasobów przyrodniczych (w tym miejskich terenów zieleni), prezentując dostępne narzędzia oraz metodyki nierynkowej wyceny z prezentacją studiów przypadku. Materiał dydaktyczny dla studentów leśnictwa wielofunkcyjnego, inżynierii i gospodarki wodnej, inżynierii środowiska, ogrodnictwa miejskiego i arborystyki, architektury krajobrazu oraz ogrodnictwa ogólnego, a także propozycja dla zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu fitosocjologii, innowacyjnego projektowania przestrzeni publicznych oraz planowania nowoczesnej infrastruktury zielono-błękitnej miast.

 

  • Autorzy: Fornal-Pieniak Beata, Mandziuk Agnieszka, Kiraga Marta
  • Format: 17.0x24.0cm
  • Objętość: 190
  • Oprawa:Miękka
  • Rok wydania: 2023
  • Wydawca: SGGW

Wstęp ............................................................................................................................. 5

WSPÓŁCZESNE ŚRODOWISKO MIEJSKIE
1. Wprowadzenie ......................................................................................................... 9
2. Zrównoważony rozwój, wizja miast przyszłości ..................................................... 13
3. Elementy i cechy środowiska miejskiego ................................................................ 15
4. Struktura ekologiczna miasta – zbiorowiska roślinne ............................................. 17
5. Miejskie tereny zieleni i ich znaczenie – wybrane przykłady ................................. 25
6. Innowacyjne projektowanie zielonych przestrzeni miejskich w dobie
zmian klimatu ........................................................................................................... 35
7. Trendy w kształtowaniu zielonych przestrzeni miejskich zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju ....................................................................................... 45
7.1. Powrót do natury ............................................................................................... 45
7.1.1. „Naturalna dzikość” miasta ..................................................................... 45
7.1.2. Projektowanie w stylu naturalistycznym ................................................ 47
7.2. Miasto a rośliny synantropijne .......................................................................... 48
7.3. Ogrodnictwo miejskie ....................................................................................... 50
8. Woda w mieście ....................................................................................................... 55
8.1. Budowle wodne – pojęcia podstawowe i klasyfikacja ..................................... 55
8.1.1. Ogólna klasyfikacja budowli hydrotechnicznych ................................... 55
8.1.2. Małe budowle wodne .............................................................................. 62
8.1.3. Zmiany morfologiczne koryta rzecznego jako odpowiedź
na jego zabudowę .................................................................................... 64
8.1.4. Cele wznoszenia budowli wodnych hydrotechnicznych ........................ 68
8.1.5. Klasy budowli hydrotechnicznych .......................................................... 70
8.2. Zarządzanie zasobami wodnymi w mieście ...................................................... 76
8.3. Woda a przestrzeń miejska – wybrane aspekty ................................................. 77
8.3.1. Cieki i małe budowle hydrotechniczne w miastach ................................ 77
8.3.2. Systemy miejskiej kanalizacji deszczowej ............................................. 88
8.3.3. Woda w mieście a gospodarka ................................................................ 94
8.3.4. Woda w mieście a zasoby środowiska naturalnego ................................ 97
8.3.5. Woda w mieście a społeczeństwo ........................................................... 98
8.3.6. Woda w mieście a zasoby kultury ........................................................... 100
8.3.7. Woda w mieście a wizerunek miasta ...................................................... 102
8.4. Przyjazne naturze rozwiązania w zakresie budownictwa wodnego ................. 104
8.5. Woda w mieście – podsumowanie .................................................................... 108
WYCENA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH WSPÓŁCZESNEGO MIASTA
9. Nierynkowa wycena terenów zieleni w mieście ...................................................... 111
9.1. Miejskie tereny zieleni jako dobra publiczne ................................................... 111
9.2. Miejskie tereny zieleni jako efekty zewnętrzne gospodarki ............................. 116
9.3. Wartość w ujęciu ekonomii dobrobytu ............................................................. 117
9.4. Kategorie wartości nierynkowych przypisywane miejskim obszarom zieleni 118
9.5. Ekonomiczne problemy nierynkowej wyceny terenów zieleni ........................ 122
9.6. Bezpośrednie metody wyceny zasobów przyrodniczych ................................. 125
9.7. Pośrednie metody wyceny zasobów przyrodniczych ....................................... 128
10. Przykłady zastosowań wyceny miejskich terenów zieleni w praktyce .................... 135
11. Wycena rekreacyjnej funkcji lasów miejskich i parków kieszonkowych –
studium przypadków ................................................................................................ 139
11.1. Metodyka badań .............................................................................................. 139
11.2. Materiał i metody ............................................................................................ 141
11.2.1. Badania na terenie lasów miejskich Tarnowa ...................................... 141
11.2.2. Badania dotyczące parków kieszonkowych w Warszawie .................. 141
11.3. Wyniki badań ................................................................................................... 142
11.3.1. Wyniki badań na terenie lasów miejskich Tarnowa ............................. 142
11.3.2. Wyniki badań dotyczące parków kieszonkowych w Warszawie ......... 144
11.3.3. Dyskusja ............................................................................................... 151
12. Przykłady dobrych rozwiązań projektowych zielonych przestrzeni miejskich ....... 153
12.1. Projekt ogrodu przydomowego z elementami permakultury w Radomiu ....... 153
12.2. Modernizacja parku miejskiego z udziałem gatunków roślin
synantropijnych w Warszawie ......................................................................... 161
12.3. Projekt parku kieszonkowego w Tarnowie ..................................................... 165
Literatura ........................................................................................................................ 167
Wykaz rysunków ............................................................................................................ 183
Wykaz tabel .................................................................................................................... 188