• Kategorie
  • Parazytologia i parazytozy zwierząt

110.00 -10% 99.00
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
110
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 2-5 dni roboczych
Cena przesyłki 12
Paczkomaty InPost 12
InPost Kurier 14
Poczta Polska 19
Kurier DHL 19
Dostępność 5 szt.
ISBN 8309018258

Autor: J.L. Gundłach, A.B. Sadzikowski Rok wydania: 2004 Liczba stron: 468 Oprawa i wymiary: miękka, 175 x 240 mm ISBN: 83-09-01825-8

Podręcznik ten przeznaczony jest głównie dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, praktykujących lekarzy weterynarii oraz pracowników labora­toriów diagnostycznych. Mogą po niego sięgnąć także inni czytelnicy, którzy z ra­cji wykonywanego zawodu lub zainteresowań chcą uzupełnić swoją wiedzę z za­kresu parazytologii weterynaryjnej.

Konieczność ograniczenia objętości tej książki sprawiła, że zmuszeni byliśmy do podania najważniejszych informacji przydatnych w diagnostyce i zwalczaniu parazytoz. Omówione zostały inwazje stwierdzane w Polsce lub często występu­jące w Europie oraz takie, które do kraju mogą być zawleczone z innych rejonów świata. Jednocześnie w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej morfologii i niektó­rych aspektów biologii pasożytów polecamy lekturę ciągle aktualnych w tym względzie podręczników Witolda Stefańskiego pt. „Parazytologia weterynaryjna" i Stefana Furmagi pt. „Choroby pasożytnicze zwierząt domowych". W naszym podręczniku przedstawiono jedynie wybrane zagadnienia parazytologii ogólnej, lekarskiej i immunologii, w zakresie niezbędnym do zrozumienia niektórych aspektów parazytoz zwierząt. Szersze informacje zainteresowany czytelnik znaj­dzie w podręcznikach poświęconych tym dyscyplinom.

W podręczniku uwzględniono również zoonozy pasożytnicze stanowiące za­grożenie dla zdrowia człowieka. W wykazie piśmiennictwa świadomie podano ar­tykuły publikowane w czasopismach polskich, promując równocześnie prace kra­jowych autorów. Prace te zamieszczone w ogólnie dostępnych czasopismach mo­gą stanowić źródło dodatkowych, szczegółowych informacji.

Omawiając zwalczanie parazytoz, ograniczono się do podawania jedynie sub­stancji czynnych stosowanych preparatów, rezygnując jednocześnie z nazw han­dlowych leków. Wynika to ze zmian zachodzących na rynku farmaceutycznym -ciągłą rejestracją nowych leków, wycofywaniem innych, zmianami producentów. Podobnie świadomie zrezygnowano z podawania okresów karencji, bowiem obo­wiązujące dane znajdzie czytelnik jedynie w aktualnych ulotkach dołączonych do preparatu (są one różne w różnych krajach i urzędowo zatwierdzane dla konkret­nego leku).

Nomenklatura parazytologiczna ciągle ulega zmianom, dlatego w piśmiennic­twie można znaleźć różne terminy określające te same jednostki taksonomiczne. Zmianie ponadto ulega nazewnictwo parazytoz. Różna jest także w poszczegól­nych opracowaniach systematyka pasożytów.

W tym podręczniku przyjęto w dużej mierze nazewnictwo inwazji, opierając się na zaleceniach Worid Association for the Advancement of Veterinary Parasitology - „Standarized Nomenclature of Animal Parasitic Diseases", a systema­tykę pasożytów - na opracowaniu pt. „Veterinarmedizinische Parasitologie" (Pauł Bucłwerlag, Berlin 2000), którego autorami są: M. Rommel, J. Eckert, E. Kutzer, W. Korting i T. Schneider. Za obowiązującą przyjęto także terminologię zawartą w „Słowniku parazytologicznym" (Polskie Towarzystwo Parazytolo­giczne, Warszawa 1998), której redaktorem była J. Złotorzycka.

Autorzy tego podręcznika zdają sobie sprawę z pewnych braków i niedociągnięć, które są zwykle nie do uniknięcia w pierwszym wydaniu. Dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie propozycje i uwagi krytyczne, które posłużą do poprawienia i uzupełnienia treści podręcznika w ewentualnym jego drugim wydaniu.