• Kategorie
  • Prawo łowieckie z komentarzem do wybranych przepisów

75.00 -10% 67.50
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
75
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 2-5 dni roboczych
Cena przesyłki 12
Paczkomaty InPost 12
InPost Kurier 14
Poczta Polska 19
Kurier DHL 19
Dostępność 5 szt.
ISBN 9788366491694

Autorzy w tym wydaniu postanowili nie powtarzać całości uwag komentatorskich, lecz – pozostawiając i uaktualniając tekst przepisów według stanu obowiązującego – poprzestać na opatrzeniu szerszym komentarzem jedynie czterech rozdziałów:
- pierwszego: „Przepisy ogólne”,
- drugiego: „Organy administracji w zakresie łowiectwa”, z uwagi na wprowadzone w 2020 r. zmiany organizacyjne,
- dziewiątego: „Szkody łowieckie”, ponieważ został wydany podstawowy akt wykonawczy, którego jeszcze nie było w czasie sporządzania poprzedniego wydania, ale także i przede wszystkim dlatego, że w praktyce ujawniły się istotne problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem przepisów tego rozdziału, wymagające bardziej szczegółowego wyjaśnienia,
- dziesiątego: „Przepisy karne”, przede wszystkim dlatego, że nowe typizacje wprowadzone w pkt 7a art. 51 (wykroczenie) i w pkt 8 art. 52 (przestępstwo) wymagają skomentowania na tle całości systemu prawa karnego.

Ponadto zwięzłymi uwagami komentatorskimi zostały opatrzone nowe rozwiązania wprowadzone do pozostałych rozdziałów.

  • Autorzy: Daria Danecka Wojciech Radecki
  • Format: B5
  • Objętość: 248
  • Oprawa: Miękka
  • Rok wydania: 2021
  • Wydawca: Difin

Od autorów
Objaśnienie ważniejszych skrótów
Ustawa z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie z komentarzem do wybranych przepisów

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Istota łowiectwa]
Art. 2. [Własność zwierzyny]
Art. 3. [Cele łowiectwa]
Art. 4. [Gospodarka łowiecka]
Art. 5. [Lista gatunków zwierząt łownych]

Rozdział 2. Organy administracji w zakresie łowiectwa

Art. 6. [Minister właściwy do spraw środowiska]
Art. 7. [Samorząd województwa]

Rozdział 3. Zasady gospodarki łowieckiej

Art. 8. [Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych]   
Art. 8a. [Roczny plan łowiecki]   
Art. 8b. [Pierwszy roczny plan łowiecki]
Art. 8c. [Wieloletni łowiecki plan hodowlany]
Art. 8d. [Niestosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego]
Art. 8e. [Wzory formularzy]
Art. 9. [Ochrona zwierzyny]
Art. 9a. [Odstępstwa od zakazu płoszenia]
Art. 10. [Charty i ich mieszańce]
Art. 11. [Gospodarowanie populacjami zwierzyny]
Art. 12. [Wznoszenie urządzeń łowieckich]
Art. 13. [Dokarmianie zwierzyny]
Art. 14. [Zawiadamianie o chorobach]
Art. 15. [Własność pozyskanej zwierzyny]
Art. 16. [Hodowla zwierzyny]

Rozdział 4. Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa

Art. 17. (uchylony)
Art. 18. [Usługi turystyczne]
Art. 19. (uchylony)
Art. 20. (uchylony)
Art. 21. [Egzamin]
Art. 21a. [Wniosek o dopuszczenie do egzaminu]
Art. 22. [Obrót zwierzyną, tuszami i ich częściami]
Art. 22a. [Interwencja marszałka województwa]
Art. 22b. [Odesłanie do przepisów o działalności gospodarczej]

Rozdział 5. Obwody łowieckie

Art. 23. [Istota obwodu łowieckiego]
Art. 24. [Obwody łowieckie leśne i polne]
Art. 25. [Zasady tworzenia obwodów łowieckich]
Art. 26. [Tereny niewchodzące w skład obwodów łowieckich]
Art. 26a. [Kategoryzacja obwodów łowieckich]
Art. 27. [Podział na obwody łowieckie]
Art. 27a. [Roszczenie odszkodowawcze]
Art. 27b. [Zakaz polowania na nieruchomości osoby fizycznej]
Art. 28. [Oddawanie w zarząd obwodów łowieckich]   
Art. 29. [Dzierżawa obwodów łowieckich]
Art. 29a. [Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego]
Art. 29b. [Wnioski o dzierżawę obwodów łowieckich]
Art. 30. [Czynsz dzierżawny]
Art. 31. [Rozliczenie czynszu]

Rozdział 6. Polski Związek Łowiecki

Art. 32. [Istota Polskiego Związku Łowieckiego]
Art. 32a. [Organy Polskiego Związku Łowieckiego]
Art. 33. [Koła łowieckie]
Art. 33a. [Członkostwo w kole łowieckim]
Art. 33b. [Organy koła łowieckiego]
Art. 33c. [Osoby wchodzące w skład organów]
Art. 33d. [Wyłączenie osób związanych z dawnym aparatem bezpieczeństwa]
Art. 33e. [Przedłużenie kadencji]
Art. 34. [Zadania Polskiego Związku Łowieckiego]
Art. 35. [Finanse Polskiego Związku Łowieckiego]
Art. 35a. [Nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim]

Rozdział 6a. Odpowiedzialność dyscyplinarna

Art. 35b. [Przewinienia łowieckie]
Art. 35c. [Kary dyscyplinarne]
Art. 35d. [Postępowanie dyscyplinarne a postępowanie karne]
Art. 35e. [Etapy postępowania dyscyplinarnego]
Art. 35f. [Strony postępowania dyscyplinarnego]
Art. 35g. [Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego]
Art. 35h. [Tok postępowania dyscyplinarnego]
Art. 35i. [Przedawnienie]
Art. 35j. [Postępowanie przed sądami łowieckimi]
Art. 35k. [Właściwość sądów łowieckich]
Art. 35l. [Skład sądu łowieckiego]
Art. 35m. [Odwołania]
Art. 35n. [Niezawisłość sędziów sądów łowieckich]
Art. 35o. [Powoływanie sędziów i rzeczników dyscyplinarnych]
Art. 35p. [Koszty postępowania]
Art. 35r. [Zatarcie ukarania]
Art. 35s. [Szczegółowe zasady postępowania]
Art. 35t. [Objaśnienie pojęć]

Rozdział 7. Straż łowiecka

Art. 36. [Istota straży łowieckiej]
Art. 37. [Zadania Państwowej Straży Łowieckiej]
Art. 38. [Wymagania stawiane przed strażnikami]
Art. 38a. [Umundurowanie, odznaki i oznaki]
Art. 39. [Kompetencje strażników Państwowej Straży Łowieckiej]
Art. 40. [Kompetencje strażników łowieckich]
Art. 41. [Delegacje do wydania przepisów wykonawczych]

Rozdział 8. Wykonywanie polowania

Art. 42. [Uprawnienia do polowania]
Art. 42a. [Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej]
Art. 42aa. [Zakazy]
Art. 42ab. [Polowanie zbiorowe]
Art. 42b. [Wykonywanie polowania indywidualnego]
Art. 42c. [Obowiązki prowadzącego punkt skupu]
Art. 42d. [Ocena odstrzału]
Art. 42da. [Kary porządkowe za naruszenia zasad selekcji]
Art. 42e. [Trofea łowieckie]
Art. 43. [Delegacje do wydania przepisów wykonawczych]
Art. 44. [Okresy polowań]
Art. 44a. [Pułapki żywołowne]
Art. 45. [Odstrzały redukcyjne i zastępcze]

Rozdział 9. Szkody łowieckie

Art. 46. [Odpowiedzialność za szkody łowieckie]
Art. 46a. [Oględziny]
Art. 46b. (uchylony)
Art. 46c. [Szacowanie ostateczne]
Art. 46d. [Odwołanie do nadleśniczego PGLLP]
Art. 46e. [Odszkodowanie]
Art. 46f. [Właściwość dyrektora regionalnej dyrekcji PGLLP]
Art. 46g. [Szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich]
Art. 47. [Współdziałanie]
Art. 48. [Wyłączenie odpowiedzialności]
Art. 49. [Delegacja do wydania przepisów wykonawczych]
Art. 49a. [Zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego]
Art. 50. [Odpowiedzialność Skarbu Państwa]

Rozdział 10. Przepisy karne

Art. 51. [Wykroczenia]
Art. 52. [Przestępstwa]
Art. 53. [Najpoważniejsze przestępstwa]
Art. 54. [Przepadek]

Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 55.-57. (pominięte)
Art. 58. [Działalność gospodarcza]
Art. 59. [Polski Związek Łowiecki i koła łowieckie]
Art. 60. [Obwody łowieckie]
Art. 61. (pominięty)
Art. 62. (pominięty)
Art. 63. [Utrata mocy przez poprzednią ustawę]
Art. 64. [Wejście w życie]

Literatura wybrana