• Handel detaliczny żywnością w Polsce

Brak towaru
30.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 3-5 dni roboczych
Cena przesyłki 12
Paczkomaty InPost 12
InPost Kurier 14
Kurier DPD 17.5
Poczta Polska 19
Dostępność 0 szt.
ISBN 9788375832518

 

Kosicka-Gębska Małgorzata, Tul-Krzyszczuk Agnieszka, Gębski Jerzy

 

oprawa miękka
format: B-5 196 s.,
wydanie II, 2011
Spis treści
Wstęp ... 7

1. Handel detaliczny żywnością w Polsce ... 9
1.1. Istota i funkcje kanałów dystrybucji żywności ... 9
1.2. Rola i struktura handlu w Polsce ... 14
1.2.1. Handel hurtowy ... 16
1.2.2. Handel detaliczny ... 19
1.2.3. Typy handlu detalicznego ... 22
1.3. Analiza handlu detalicznego w Polsce ... 27
1.3.1. Wielkość i struktura handlu detalicznego w Polsce ... 27
1.3.2. Punkty sprzedaży detalicznej – liczba i powierzchnia sklepów ... 28

2. Tendencje rozwojowe w handlu detalicznym w Polsce ... 32
2.1. Ewolucja handlu detalicznego w Polsce ... 32
2.2. Wpływ przemian gospodarczych na handel detaliczny od 1989 roku ... 34
2.2.1. Zmiany własnościowe w handlu detalicznym ... 36
2.2.2. Zmiany organizacyjne przedsiębiorstw handlowych ... 37
2.2.3. Zmiany ilościowe w handlu detalicznym ... 41
2.2.4. Zmiany jakościowe w handlu detalicznym ... 45
2.3. Wejście Polski do Unii Europejskiej – konsekwencje dla handlu ... 47
2.4. Kierunki zmian strukturalnych w organizacji handlu detalicznego ... 48
2.4.1. Wpływ zmian zachowań konsumentów na handel detaliczny ... 49
2.4.2. Wpływ internacjonalizacji i globalizacji gospodarki na handel detaliczny ... 51
2.4.3. Procesy konsolidacyjne w handlu detalicznym ... 52
2.4.4. Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych ... 54
2.5. Inwestycje zagraniczne w handlu ... 57
2.6. Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację w handlu detalicznym ... 59
2.7. Kierunki specjalizacji handlu detalicznego na rynku żywności w Polsce ... 60
2.7.1. Struktura branżowa sklepów detalicznych ... 60
2.7.2. Wyróżniki oferty asortymentowej sklepów wyspecjalizowanych ... 62

3. Wybrane instrumenty handlu detalicznego ... 65
3.1. Organizacja sprzedaży detalicznej ... 65
3.2. Lokalizacja i wizerunek placówki handlowej ... 69
3.3. Wyposażenie placówki handlowej ... 74
3.4. Merchandising – jego rola i zadania ... 76
3.5. Asortyment w placówce handlowej ... 81
3.6. Marka własna (handlowa) ... 89
3.7. Promocja sprzedaży i reklama ... 93
3.8. Strategie cenowe ... 99

4. Decyzje podejmowane w procesie zakupu produktów ... 101
4.1. Istota procesu podejmowania decyzji ... 101
4.2. Rodzaje podejmowanych decyzji ... 107
4.3. Czynniki warunkujące proces decyzyjny ... 109

5. Specyfika produktów żywnościowych ... 112
5.1. Ogólna charakterystyka produktu ... 112
5.2. Wymagania klientów wobec produktów żywnościowych ... 114
5.3. Cechy produktów żywnościowych i ich wpływ na zachowanie konsumentów ... 119

6. Zachowania konsumentów związane z zakupami żywności ... 124
6.1. Istota zachowań konsumentów ... 125
6.2. Uczestnicy procesu zakupu ... 126
6.3. Konsumenci wobec wyboru miejsca zakupu ... 128
6.4. Czynniki warunkujące wybór miejsca nabywania żywności ... 131
6.5. Czynniki warunkujące zakup żywności w placówkach handlu detalicznego ... 132
6.6. Preferencje czasowe związane z zakupami żywności ... 136
6.7. Częstotliwość dokonywania zakupów ... 138
6.8. Odpowiedzialność zakupowa w zależności od płci ... 139

7. Wybrane modele zachowania konsumenta ... 141
7.1. Model zachowania konsumenta Nicosii ... 142
7.2. Model zachowania konsumenta Horwarda-Shetha ... 143
7.3. Model zachowania konsumenta Rosaniego ... 144
7.4. Model zachowania konsumenta EBK ... 144

8. Internet jako źródło pozyskiwania informacji i miejsce dokonywania zakupów ... 147
8.1. Społeczeństwo informacyjne ... 147
8.2. Rozwój Internetu oraz handlu elektronicznego w Polsce ... 148
8.3. Relacje w handlu internetowym ... 151
8.4. Charakterystyka użytkowników Internetu i osób kupujących za jego pośrednictwem ... 153

9. Handel z wykorzystaniem mediów elektronicznych na rynku żywności w Polsce ... 155
9.1. Analiza sklepów internetowych oferujących żywność i produkty żywnościowe ... 155
9.2. Zasady funkcjonowania e-handlu żywnością ... 161
9.3. Dostępność żywności w sklepach internetowych ... 162
9.4. Wady i zalety zakupów internetowych ... 166
9.5. Formy płatności za zakupy w sieci ... 169
9.6. Sposoby ograniczania ryzyka podczas zakupu ... 171
9.7. Usługi cateringowe w Internecie ... 174

10. Idea Sprawiedliwego Handlu żywnością ... 176
10.1. Geneza powstania Sprawiedliwego Handlu ... 176
10.2. Istota Sprawiedliwego Handlu ... 178
10.3. Znaki handlowe Sprawiedliwego Handlu przeznaczone dla żywności .. 180
10.4. Korzyści dla konsumentów i producentów żywności ... 182
10.5. Dostępność produktów w Polsce ... 183

Piśmiennictwo ... 185