• Znaczenie roślin strączkowych w agrotechnice rzepaku ozimego

32.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 3-5 dni roboczych
Cena przesyłki 12
Paczkomaty InPost 12
InPost Kurier 14
Kurier DPD 17.5
Poczta Polska 19
Dostępność 4 szt.
ISBN 9788377171271

Zwiększanie areału upraw roślin strączkowych w Polsce ma szczególne znaczenie w świetle dużego uzależnienia produkcji zwierzęcej od importu śruty sojowej pochodzącej z roślin GMO. Aktualnie Polska importuje ponad 2,2 min ton śruty sojowej, a rodzime źródła białka pokrywają potrzeby paszowe w 23%. Wzrost areału uprawy roślin strączkowych do 500 tys. ha pozwoli ograniczyć import śruty sojowej o 20% przy produkcji białka paszowego na poziomie 250 tys. ton. Należy zaznaczyć, że przyrost areału uprawy roślin strączkowych ograniczy nie tylko import pasz, ale zmniejszy udział zbóż w strukturze zasiewów i stworzy korzystniejsze warunki siedliskowe do uprawy innych gatunków roślin.

Siedlisko pełni funkcję plonotwórczą względem roślin uprawnych, a jego zasoby są ograniczone nie tylko przez zawartość dostępnych roślinom składników pokarmowych, ale też przez przestrzeń użytkową. Dlatego ważne jest wykorzystanie w pełni naturalnych zasobów środowiska w istniejących agroekosystemach.

Urynkowienie polskiego rolnictwa, które miało miejsce po 1989 r., spowodowało odejście od gospodarki płodozmianowej i dramatyczne zmniejszenie liczby uprawianych gatunków. Efektem tych zmian jest wzrost udziału zbóż w strukturze zasiewów do ponad 74%, a w niektórych rejonach nawet do 80%. Utrzymanie tego modelu gospodarowania będzie skutkowało wzrostem nakładów na przemysłowe środki produkcji. Aktualnie w wielu rejonach kraju uprawia się 2-3 gatunki. Na Dolnym Śląsku od wielu lat rzepak uprawiany jest po zbożach, zaś po nim także zasiewa się pola zbożem, co w konsekwencji prowadzi do nasilonego występowania chwastów, chorób i szkodników. Już dziś dużym zagrożeniem upraw rzepaku jest kiła kapuściana, a zbóż - choroby podsuszkowe. Skrajnym przykładem uproszczeń w zmianowaniu są monokultury uprawy kukurydzy.

W latach 60. ubiegłego wieku profesor Felicjan Dembiński, twórca zasad prawidłowej agrotechniki w uprawie rzepaku, wykazał, że przedplon odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu plonu rzepaku. Uprawa na stanowisku po grochu, w porównaniu z jęczmieniem jarym, skutkowała ponad 20-procentowym wzrostem plonu nasion. Niestety, mała powierzchnia uprawy roślin strączkowych w Polsce powoduje, że uprawa rzepaku po roślinach strączkowych jest rzadkością, a rolnicy, kierując się doraźnymi korzyściami ekonomicznymi, wolą zwiększać nakłady na przemysłowe środki produkcji niż w większym stopniu wykorzystać naturalne zasoby siedliska.

Tym niekorzystnym zjawiskom można przeciwdziałać poprzez wprowadzenie do płodozmianu roślin strączkowych uprawianych w siewie czystym, mieszankach zbożowo-strączkowych, bądź w międzyplonach. Niestety, areał uprawy roślin strączkowych pastewnych uprawianych na nasiona, w okresie transformacji ustrojowej w Polsce się zmniejszył, według danych GUS, z 385 tys. ha w 1989 r. do 157 tys. ha w 2011 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło, poprzez program wieloletniego Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach próbę zainteresowania rolników uprawą roślin strączkowych w Polsce. Propagowaniu tej idei ma służyć konferencja „Znaczenie roślin strączkowych w agrotechnice rzepaku ozimego” organizowana przez Katedrę Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedrę rostlinne vyroby Ćeske zemedelske univerzity v Praze, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych stacje doświadczalne oceny odmian w Zybiszowie i Głubczycach oraz Top Frams Głubczyce Sp. z o. o.

  • Autorzy: Andrzej Kotecki
  • Format: 17.0x24.0cm
  • Objętość: 73
  • Oprawa: Miękka
  • Rok wydania: 2014
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Słowo wstępne David Becka, Jiri Simka, Pavel Cihlâr, Jan Vasâk Hnojeni repky ozimé stabilizovanÿmi mocovinami

Nawożenie rzepaku ozimego stabilizowanymi mocznikami Peter Bokor, David Becka Vÿskyt verticiliového vàdnutia repky ozimnej v Ćeskej Republike a na Slovensku v roku 2012

Występowanie werticiliozy rzepaku w Republice Czeskiej i na Słowacji w 2012 roku Krzysztof Gawęcki, Grzegorz Balcer

Technologia uprawy rzepaku ozimego w Top Farms Głubczyce Sp. z o. o Zdzisław Klukowski, Michał Hurej

Szkodniki wiosenne rzepaku ozimego Władysław Malarz, Andrzej Kotecki, Marcin Kozak

Następczy wpływ roślin strączkowych na plonowanie rzepaku Kazimierz Pyziak

Postęp biologiczny i agrotechniczny w uprawie rzepaku ozimego Jan Vasâk, David Becka, Marcin Kozak, Władysław Malarz Pëstitelskâ technologie repky ozimé v Ćechiji a Polsku

Technologia uprawy rzepaku ozimego w Czechach i Polsce