• Przetwórstwo rolno-spożywcze i biogospodarka

40.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 3-5 dni roboczych
Cena przesyłki 12
Paczkomaty InPost 12
InPost Kurier 14
Kurier DPD 17.5
Poczta Polska 19
Dostępność 5 szt.
ISBN 9788375839814

Publikacja obejmuje łącznie zagadnienia inżynieryjno-produkcyjne (w tym aparaturowe i energetyczne), biotechniczne oraz środowiskowe, decydujące o wynikach funkcjonowania przedsiębiorstwa z uwzględnieniem biogospodarki. Zagadnienia inżynieryjno-produkcyjne obejmują specyfikę prac oraz obszarów i zainteresowań badawczych z zakresu inżynierii rolniczej, inżynierii produkcji, inżynierii mechanicznej oraz technologii żywności i żywienia człowieka, określanych jako „zadania związane z eksploatacją techniczną, ekonomiką, zarządzaniem i inżynierią produkcji w różnych branżach przemysłu rolno-spożywczego i z wykorzystaniem odpadów na cele energetyczne”. Nawiązanie do organizacji produkcji obejmuje zagadnienia planowania, projektowania i wdrażania systemów produkcyjnych oraz zarządzania nimi w powiązaniu z systemami logistycznymi, jak też zapewnieniem ich wpływu na wydajność i efektywność produkcji. Inżynieria systemów biotechnicznych zajmuje się specjalistycznymi urządzeniami, maszynami oraz procesami produkcyjnymi, które funkcjonują w szeroko rozpatrywanym środowisku. Zagadnienia biotechniczne, obejmujące procesy, technologie przetwarzania i bioenergię, rozumiane są również jako „techniczne aspekty przetwarzania surowców biologicznych z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i wymagań biogospodarki oraz zastosowania otrzymanych produktów”. W tym kontekście zawarto wybrane zagadnienia dotyczące praktycznego zastosowania biopaliw. Zagadnienia środowiskowe są skupione wokół problematyki użytkowania energii i wody, emisji zanieczyszczeń, wdrażania zasad czystszej produkcji, zagospodarowania odpadów na cele energetyczne oraz ekoefektywności podejmowanych przedsięwzięć. Ze względu na interdyscyplinarny charakter zagadnień biotechnicznych oraz nauki o żywności i jej przetwarzaniu, a także wybranych aspektów z inżynierii mechanicznej, w monografii zawarto następujące, główne grupy zagadnień:

- zwięzłą charakterystykę procesów i operacji jednostkowych z uwzględnieniem wybranych podstawowych wzorów i zależności wyjaśniających ich przebieg,

- przykłady rozwiązań konstrukcyjnych wybranych maszyn stosowanych do czyszczenia i rozdrabniania surowców roślinnych,

- przegląd technik przetwarzania i utrwalania żywności z uwzględniem higieny produkcji, pakowania i magazynowania gotowych produktów,

- użytkowanie aparatury produkcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem branż: młynarskiej, olejarskiej, owocowo-warzywnej, mięsnej i mleczarskiej, ocenę energochłonności produkcji, jak również wykonanie uproszczonego bilansu energetycznego zakładu produkcyjnego na przykładzie chłodnictwa i produkcji etanolu,

- zestawienie wskaźników energochłonności i efektywności energetycznej produkcii oraz zużycia wody w kilkunastu branżach przetwórstwa rolno-spożywczego mogących posłużyć celom projektowym i do szacowania kosztów przedsięwzięcia produkcyjnego, w tym także analizy oddziaływania na środowisko, zarys problemów biogospodarki z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju czystszej produkcji i wykorzystania biokomponentów w celach energetycznych oraz ekoefektywności wybranych inwestycji przemysłowych.

Zamieszczono również przykłady obliczeń przydatnych w analizie poszczególnych zagadnień, uwzględniając dane zaczerpnięte z praktyki przemysłowej.

Autorzy: Wojdalski Janusz (red.), Dróżdż Bogdan (red.)

Format: 165 x 235 mm
Objętość: 352 str.
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

 Przedmowa ... 9

1. WYKAZ STOSOWANYCH OZNACZEŃ ... 11

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO ... 15

2.1. Przetwórstwo surowców rolniczych w kontekście zrównoważonego rozwoju ... 15

2.2. Podział branżowy ... 16

2.3. Literatura ... 19

3. PROCESY I OPERACJE JEDNOSTKOWE – ASPEKTY INŻYNIERYJNE I TECHNOLOGICZNE ... 21

3.1. Liczby podobieństwa ... 21

3.2. Procesy i operacje związane z mechaniczną obróbką żywności ... 23

3.2.1. Oddzielanie składników zbędnych i niejadalnych z surowców ... 23

3.2.2. Biotechniczne aspekty usuwania odpadów na przykładzie obłuskiwania i czyszczenia ziarna ... 26

3.2.2.1. Budowa morfologiczna ziarna zbóż ... 26

3.2.2.2. Obłuskiwanie ziarna ... 30

3.2.2.3. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych maszyn do obłuskiwania ziarna ... 33

3.2.3. Rozdrabnianie ... 41

3.2.3.1. Podstawy teorii rozdrabniania ... 41

3.2.3.2. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych maszyn do rozdrabniania ziarna zbóż ... 46

3.2.4. Rozdzielanie i sortowanie mieszanin ciał stałych ... 55

3.2.5. Nadawanie kształtu produktom i ekstruzja ... 59

3.2.6. Wytłaczanie cieczy ... 62

3.2.7. Ruch ciał stałych i płynów w płynach ... 64

3.2.8. Rozdzielanie grawitacyjne i odśrodkowe układów niejednorodnych 70

3.2.9. Fluidyzacja i transport pneumatyczny ... 76

3.2.10. Filtracja ... 80

3.2.11. Rozpylanie cieczy ... 84

3.2.12. Mieszanie ... 88

3.2.13. Aglomeracja ... 93

3.3. Przenoszenie ciepła ... 95

3.3.1. Procesy cieplne ... 95

3.3.1.1. Przewodzenie ciepła ... 96

3.3.1.2. Konwekcja ... 99

3.3.1.3. Przenikanie ciepła ... 101

3.3.1.4. Promieniowanie ... 101

3.3.1.5. Właściwości cieplne materiałów roślinnych i produktów spożywczych ... 103

3.3.2. Odparowywanie ... 109

3.4. Przenoszenie masy ... 115

3.4.1. Suszenie ... 115

3.4.2. Destylacja i rektyfikacja ... 123

3.4.3. Ekstrakcja i ługowanie ... 125

3.4.4. Wybrane metody rozdzielania i zwiększania stężenia składników ... 130

3.5. Zagadnienia ogólne i międzybranżowe ... 132

3.5.1. Mycie urządzeń i utrzymywanie higieny produkcji ... 132

3.5.2. Pakowanie produktów ... 134

3.5.3. Magazynowanie i transport wewnętrzny (z uwzględnieniem specyfiki branżowej) ... 137

3.5.4. Rozwój technik przetwarzania i utrwalania żywności ... 139

3.5.4.1. Termiczna obróbka żywności ... 140

3.5.4.2. Nietermiczny wpływ na żywność ... 141

3.6. Literatura ... 149

4. ZAGADNIENIA APARATUROWE, PRODUKCYJNE I ENERGETYCZNE ... 163

4.1. Mechaniczne rozdzielanie układów niejednorodnych ... 163

4.1.1. Zastosowanie pras do rozdzielania układów niejednorodnych ... 164

4.1.1.1. Prasy mechaniczne ... 164

4.1.1.2. Prasy hydrauliczne ... 173

4.1.1.3. Prasy pneumatyczne ... 174

4.1.2. Mechaniczne rozdzielanie ciekłych układów niejednorodnych ... 175

4.1.2.1. Inżynierskie aspekty wirowania ... 177

4.1.2.2. Klasyfikacja wirówek ... 179

4.1.2.3. Wirówki filtracyjne ... 180

4.1.2.4. Wirówki separacyjne ... 183

4.1.2.5. Wirówki sedymentacyjne ... 185

4.1.2.6. Dekantery ... 187

4.1.2.7. Przykłady obliczeniowe ... 189

4.2. Obliczanie procesów cieplnych i wymienników ciepła ... 191

4.2.1. Wymienniki ciepła ... 191

4.2.2. Przykłady obliczeniowe ... 194

4.3. Właściwości powietrza wilgotnego i suszarnictwo ... 197

4.3.1. Przykłady obliczeniowe z zakresu właściwości powietrza wilgotnego ... 197

4.3.2. Przykłady obliczeniowe z zakresu suszarnictwa ... 203

4.4. Przegląd urządzeń i technologii stosowanych w zakładzie przemysłu rolno-spożywczego na przykładzie branży mięsnej ... 209

4.4.1. Procesy i wyposażenie techniczne ... 209

4.4.2. Przykłady wybranych technologii produkcji ... 226

4.4.3. Wymagania higieniczne dla maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle mięsnym ... 229

4.5. Przechowywanie żywności w obniżonej temperaturze ... 230

4.5.1. Określenie bilansu energetycznego pomieszczeń chłodzonych ... 230

4.5.2. Zasady dobierania urządzenia chłodniczego ... 243

4.5.3. Zastosowanie chłodnictwa i zamrażania ... 246

4.6. Podstawy obliczeń zużycia energii cieplnej w zakładach produkcyjnych ... 248

4.7. Zakład przetwórstwa rolno-spożywczego jako miejsce przemian i użytkowania energii ... 265

4.7.1. Czynniki wpływające na energochłonność zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego ... 265

4.7.2. Energochłonność, efektywność energetyczna produkcji i zużycie wody ... 275

4.8. Literatura ... 286

5. BIOGOSPODARKA – PRZEMYSŁ ROLNO-SPOŻYWCZY – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ... 297

5.1. Powiązania podmiotów i przepływy nośników energii w agroekosystemie i biogospodarce ... 297

5.2. Przetwórstwo surowców roślinnych na nośniki energii i wykorzystanie biokomponentów ... 304

5.2.1. Wprowadzenie ... 304

5.2.2. Podstawowe biokomponenty stosowane w transporcie ... 305

5.2.3. Produkcja biokomponentów w Polsce ... 306

5.2.4. Surowce stosowane w produkcji bioetanolu i estrów metylowych kwasów tłuszczowych ... 308

5.2.5. Przetwarzanie nasion oleistych na cele energetyczne ... 310

5.2.6. Biopaliwa i biokomponenty versus gospodarka rynkowa ... 314

5.2.7. Badania procesu spalania oleju rzepakowego w silnikach wysokoprężnych ... 319

5.2.8. Produkcja biogazu rolniczego – zarys problematyki ... 325

5.3. Ekoefektywność produkcji ... 327

5.3.1. Wprowadzenie ... 327

5.3.2. Przykłady wyrażania ekoefektywności ... 331

5.4. Literatura ... 333

6. SKOROWIDZ RZECZOWY ... 341